G
ARANTIES
www.labordadurtx.org >> cadellades >> garanties

GARANTIA GLOBAL a favor del GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS anomenat DE LA BORDA D'URTX, amb tatuatge

La present garantia avala els aspectes següents:

1. Optima sociabilitat del cadell al haver rebut l'imprinting" primari seguit de l'impronta humana.

2. Autentificació de la identitat dels pares mitjançant certificats de identificació genètica per marcadors d'ADN.

3. Certificació del protocol de vacunacions i desparasitacions mitjançant el carnet sanitari.

4. Identificació del cadell mitjançant tatuatge amb les claus de la Reial Societat Canina de Catalunya o "Real
Sociedad Canina de España".

5. Absència de malalties infecte-contagioses a l'entrega del cadell.

6. Absència de malalties genètiques conegudes dels reproductors.

7. Absència de paràsits interns i externs a l'entrega del cadell.

8. Absència de defectes penalitzats per l'estàndar de la raça a l'entrega del cadell.

9. Assumpció de responsabilitats en cas de qualsevol malaltia infecte-contagiosa, el contagi i l'incubació de la qual s'hagués realitzat abans de l'entrega del cadell.

10. Entrega d'un altre cadell, sense cost, en cas de detectar-se-li una malaltia greu d'origen congènit verificable, i que fes inviable una qualitat de vida digna del exemplar.

11. Inscripció del cadell en el corresponent llibre d'orígens.

12. Servei permanent d'assessorament personal o telefònic les 24 hores del dia i durant tota la vida del gos.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org