I
FELIĀ DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 14-11-2004
Sexe: Mascle - Macho
Tatuatge: 270716G
Llibre d'orígens: LOE 1551412

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 08-06-2012 - Feliā de la Borda d'Urtx als 7,5 anys d'edat.
 

data: 08-06-2012 - Feliā de la Borda d'Urtx als 7,5 anys d'edat.
 

data: 08-06-2012 - Feliā de la Borda d'Urtx als 7,5 anys d'edat.
 

data: 25-12-2011 - Feliā de la Borda d'Urtx als 7 anys d'edat.
 

data: 25-12-2011 - Feliā de la Borda d'Urtx als 7 anys d'edat.
 

data: 28-11-2009 - Feliā de la Borda d'Urtx als 5 anys d'edat.
 

data: 12-05-2008
 

data: 12-05-2008