I
ORNA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 30-06-2009
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 1901824

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS