I
VI'SKALY'S TEASING TAMINGA de LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 17-01-2010
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2014588
Xip: 977200007640281

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 13-12-2013 - La Taminga amb els seus cadells de 31 dies.
 

data: 28-02-2012 - Vi'skaly's Teasing Taminga als 3 anys d'edat.
 

data: 28-02-2012 - Vi'skaly's Teasing Taminga als 3 anys d'edat.
 

data: 25-01-2013 - Vi'skaly's Teasing Taminga als 18 mesos d'edat.
 

data: 14-03-2011 - Vi'skaly's Teasing Taminga a l'edat de 14 mesos.
 

data: 01-12-2010 - Vi'skaly's Teasing Taminga (dreta) als 11 mesos d'edat.
 

data: 02-11-2010 - Vi'skaly's Teasing Taminga als 10 mesos d'edat.
 

data: 08-05-2010 - Vi'skaly's Teasing Taminga (dreta) als 4 mesos d'edat amb Pernilla de Suècia, la seva criadora, i en Dani.
 

data: 08-05-2010 - Vi'skaly's Teasing Taminga (dreta) als 4 mesos d'edat amb Pernilla de Suècia, la seva criadora.
 

data: 28-03-2010 - Vi'skaly's Teasing Taminga als dos mesos d'edat.