I
ESTEL·LĀRIA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 27-10-2011
Sexe: Femella - Hembra
Xip: 941000013315605

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 07-02-2018 - Estel·laria de la Borda d'Urtx als 6 anys d'edat.
 

data: 07-02-2018 - Estel·laria de la Borda d'Urtx als 6 anys d'edat.
 

data: 15-01-2017 - Estel·laria de la Borda d'Urtx amb la nevada del 15-01-2017.
 

data: 15-01-2017 - Estel·laria de la Borda d'Urtx amb la nevada del 15-01-2017.
 

data: 15-01-2017 - Estel·laria de la Borda d'Urtx amb la nevada del 15-01-2017.
 

data: 09-12-2015 - L'Estel·laria de la Borda d'Urtx una gran amiga del seu amic!
 

data: 05-07-2014 - Estel·laria de la Borda d'Urtx: la profesora!
 

data: 09-06-2014 - Estel·lāria de la Borda d'Urtx protectora dels mčs febles.
 

data: 09-06-2014 - Estel·lāria de la Borda d'Urtx protectora dels mčs petits.
 

data: 18-01-2014 - L'Estel·laria amb el mantell de neu.
 

data: 10-11-2013 - L'Estel·laria i la Silvia: dolįor...
 

data: 30-06-2013 - Estel·lāria de la Borda d'Urtx als 8 mesos d'edat
 

data: 21-05-2012 - L'Estel·lāria de la Borda d'Urtx a la seva nova casa.
 

data: 01-02-2012 - Estel·lāria de la Borda d'Urtx a l'edat de 3 mesos.
 

data: 17-01-2012 - Estel·lāria de la Borda d'Urtx a l'edat de 2,5 mesos.