I
FLAMICELLA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 09-01-2012
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2088908
Xip: 981098104131232

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS