I
ESCADARCS DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 03-04-2015
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2266042
Xip: 941000017840938

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 31-08-22015 - Escadarcs de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 31-08-22015 - Escadarcs de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.