I
VALIRA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 20-12-2017
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2412373
Xip: 938000000800772

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 10-10-2018 - Valira de la Borda d'Urtx, no puede ser más querida!
 

data: 04-04-2018 - Valira de la Borda d'Urt, muy feliz en su nuevo hogar.
 

data: 04-04-2018 - Valira de la Borda d'Urt, muy feliz en su nuevo hogar.
 

data: 04-04-2018 - Valira de la Borda d'Urt, muy feliz en su nuevo hogar.
 

data: 11-03-2018 - Valira de la Borda d'Urtx con su nueva familia.