I
ALINS DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 24-10-2018
Sexe: Mascle - Macho

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS