I
CH. FEE DEL MUSINÉ de LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 26/06/1996
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 6CGM15
Llibre d'orígens: LOE 1050141
Displasia (HD) :A/A

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx BIS a la Exposició Monográfica Espanyola de 1998.
 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx BIS a la Exposició Monográfica Espanyola de 1998.
 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx ha estat una femella fonamental de le nostres línies genètiques.
 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx ha estat una femella fonamental de le nostres línies genètiques.
 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx ha estat una femella fonamental de le nostres línies genètiques.
 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx ha estat una femella fonamental de le nostres línies genètiques.
 

data: 05-02-2017 - Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx ha estat una femella fonamental de le nostres línies genètiques.
 

- Ch. Fee del Musiné de la Borda d'Urtx ha estat una femella fonamental de le nostres línies genètiques.
 
 
VARIES