I
LITEROLA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 17/02/2000
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: MT10H
Llibre d'orígens: LOE 1176830
Displasia (HD) :C/A

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 

data: 05-02-2017 - Literola de la Borda d'Urtx una gran reproductora bāsica per la Borda.
 
 
VARIES