P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 22-04-2009 065M3 MANH╚RA DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
2 22-04-2009 065M3 MALNIU DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
3 22-04-2009 065M3 MAUP└S DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
4 22-04-2009 065M3 MONTABONC DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
5 22-04-2009 065M3 MAINERA DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
6 22-04-2009 065M3 MOLLAS DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
7 22-04-2009 065M3 MUSSOLES DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
8 22-04-2009 065M3 MORA DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
9 08-11-2009 070R3 RIBERETA DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
10 08-11-2009 070R3 RASH DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
11 08-11-2009 070R3 RESTANCA DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
12 08-11-2009 070R3 ROMEDO DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
13 08-11-2009 070R3 RIUENO DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
14 18-06-2011 081D4 D'ENFER DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
15 18-06-2011 081D4 D'OD╔N DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
16 18-06-2011 081D4 D'ARES DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
17 18-06-2011 081D4 DURANEU DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
18 18-06-2011 081D4 D'└NEU DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
19 18-06-2011 081D4 D'ORLU DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
20 05-04-2013 093O4 OBAC DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
21 05-04-2013 093O4 ONONIS DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
22 05-04-2013 093O4 ORXIS DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
23 05-04-2013 093O4 ORĎFIT DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
24 05-04-2013 093O4 ORENGA DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
25 05-04-2013 093O4 OXELIS DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 16
Nombre de femelles : 9

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


MALNIU DE LA BORDA D'URTX
 

MALNIU DE LA BORDA D'URTX
 

MALNIU DE LA BORDA D'URTX
 

MALNIU DE LA BORDA D'URTX
 

MAUP└S DE LA BORDA D'URTX
 

MAUP└S DE LA BORDA D'URTX
 

MAUP└S DE LA BORDA D'URTX
 

MAUP└S DE LA BORDA D'URTX
 

MONTABONC DE LA BORDA D'URTX
 

MONTABONC DE LA BORDA D'URTX
 

MONTABONC DE LA BORDA D'URTX
 

MUSSOLES DE LA BORDA D'URTX
 

MUSSOLES DE LA BORDA D'URTX
 

MUSSOLES DE LA BORDA D'URTX
 

MUSSOLES DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

MORA DE LA BORDA D'URTX
 

RIBERETA DE LA BORDA D'URTX
 

RIBERETA DE LA BORDA D'URTX
 

RIBERETA DE LA BORDA D'URTX
 

RASH DE LA BORDA D'URTX
 

RASH DE LA BORDA D'URTX
 

RASH DE LA BORDA D'URTX
 

RASH DE LA BORDA D'URTX
 

RESTANCA DE LA BORDA D'URTX
 

RESTANCA DE LA BORDA D'URTX
 

RESTANCA DE LA BORDA D'URTX
 

RESTANCA DE LA BORDA D'URTX
 

RIUENO DE LA BORDA D'URTX
 

D'ENFER DE LA BORDA D'URTX
 

D'OD╔N DE LA BORDA D'URTX
 

D'OD╔N DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARES DE LA BORDA D'URTX
 

D'ARES DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

DURANEU DE LA BORDA D'URTX
 

D'└NEU DE LA BORDA D'URTX
 

D'└NEU DE LA BORDA D'URTX
 

D'└NEU DE LA BORDA D'URTX
 

D'└NEU DE LA BORDA D'URTX
 

D'└NEU DE LA BORDA D'URTX
 

D'ORLU DE LA BORDA D'URTX
 

D'ORLU DE LA BORDA D'URTX
 

OBAC DE LA BORDA D'URTX
 

OBAC DE LA BORDA D'URTX
 

OBAC DE LA BORDA D'URTX
 

OBAC DE LA BORDA D'URTX
 

OBAC DE LA BORDA D'URTX
 

ORXIS DE LA BORDA D'URTX
 

ORXIS DE LA BORDA D'URTX
 

ORXIS DE LA BORDA D'URTX
 

ORXIS DE LA BORDA D'URTX
 

ORĎFIT DE LA BORDA D'URTX
 

ORĎFIT DE LA BORDA D'URTX
 

ORENGA DE LA BORDA D'URTX
 

ORENGA DE LA BORDA D'URTX
 

ORENGA DE LA BORDA D'URTX
 

ORENGA DE LA BORDA D'URTX
 

OXELIS DE LA BORDA D'URTX