P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 01-06-2018 OUSCOUAOU DU PIC DE VISCOS. LOUVIE DU PIC DE VISCOS
2 01-06-2018 OMY DU PIC DE VISCOS. LOUVIE DU PIC DE VISCOS
3 01-06-2018 ORTU DU PIC DE VISCOS. LOUVIE DU PIC DE VISCOS
4 Encreuament Ardiden & Yangra. YANGRA DE LA BORDA D'URTX
5 01-06-2018 ORBY DU PIC DE VISCOS. LOUVIE DU PIC DE VISCOS
6 01-06-2018 OURS DU PIC DE VISCOS. LOUVIE DU PIC DE VISCOS
7 Encreuament Ardiden & Innivació. INNIVACIÓ DE LA BORDA D'URTX
8 01-06-2018 ORNELLA DU PIC DE VISCOS. LOUVIE DU PIC DE VISCOS
9 OSSOUE DU PIC DE VISCOS . LOUVIE DU PIC DE VISCOS
10 23-12-2017 127X5 XČNIA DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
11 23-12-2017 127X5 XYRA DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
12 23-12-2017 127X5 XIQUETA DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
13 23-12-2017 127X5 XAIER DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
14 23-12-2017 127X5 XATO DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
15 23-12-2017 127X5 XEIC DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
16 23-12-2017 127X5 XALEST DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
17 25-02-2019 132C6 C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
18 25-02-2019 132C6 C'TINA DE LA BORDA D'URTX (Tina). JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
19 25-02-2019 132C6 C'SENA DE LA BORDA D'URTX (Sena). JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
20 25-02-2019 132C6 CO-CO DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
21 08-11-2019 137H6 HESSITA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
22 08-11-2019 137H6 HIFA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
23 08-11-2019 137H6 HUALCAN DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
24 08-11-2019 137H6 HUALCA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
25 08-11-2019 137H6 HUAYNA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
26 08-11-2019 137H6 H'TUC DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
27 08-11-2019 137H6 HERBERT DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
28 08-11-2019 137H6 HUANDOY DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
29 08-11-2019 137H6 H'POLUX DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
30 08-11-2019 137H6 H'PISCO DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
31 08-11-2019 137H6 HAMALÁ DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
32 08-11-2019 137H6 HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 18
Nombre de femelles : 14

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


XČNIA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XEIC DE LA BORDA D'URTX
 

XEIC DE LA BORDA D'URTX
 

XALEST DE LA BORDA D'URTX
 

XALEST DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

HESSITA DE LA BORDA D'URTX
 

HIFA DE LA BORDA D'URTX
 

HIFA DE LA BORDA D'URTX
 

HIFA DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

H'POLUX DE LA BORDA D'URTX
 

H'POLUX DE LA BORDA D'URTX
 

H'POLUX DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX