P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Brangolí & Juncetea. BRANGOLÍ DE LA BORDA D'URTX
2 09-03-2019 133D6 DRYAS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
3 09-03-2019 133D6 DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
4 09-03-2019 133D6 DRUPA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
5 09-03-2019 133D6 DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira). MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
6 09-03-2019 133D6 DIOICUS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
7 09-03-2019 133D6 DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
8 09-03-2019 133D6 DISTIC DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
9 09-03-2019 133D6 DISTAL DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
10 09-03-2019 133D6 DIOIC DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
11 09-03-2019 133D6 DEC DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
12 08-11-2019 137H6 HAMALÁ DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
13 08-11-2019 137H6 HUALCAN DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
14 08-11-2019 137H6 HIFA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
15 08-11-2019 137H6 HESSITA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
16 08-11-2019 137H6 H'PISCO DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
17 08-11-2019 137H6 H'POLUX DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
18 08-11-2019 137H6 HUANDOY DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
19 08-11-2019 137H6 HERBERT DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
20 08-11-2019 137H6 H'TUC DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
21 08-11-2019 137H6 HUAYNA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
22 08-11-2019 137H6 HUALCA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
23 08-11-2019 137H6 HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 12
Nombre de femelles : 11

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DRUPA DE LA BORDA D'URTX
 

DRUPA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX (Valira)
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DIOIC DE LA BORDA D'URTX
 

DEC DE LA BORDA D'URTX
 

HIFA DE LA BORDA D'URTX
 

HIFA DE LA BORDA D'URTX
 

HIFA DE LA BORDA D'URTX
 

HESSITA DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'PISCO DE LA BORDA D'URTX
 

H'POLUX DE LA BORDA D'URTX
 

H'POLUX DE LA BORDA D'URTX
 

H'POLUX DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HUANDOY DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

HERBERT DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

H'TUC DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
 

HUALCA y HUAYNA DE LA BORDA D'URTX