P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Lescun & Juncetea. LESCUN DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Borago & Juncetea. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
3 Encreuament Moun Né & Juncetea. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES