P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Ardiden & Juncetea. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Brangolí & Juncetea. BRANGOLÍ DE LA BORDA D'URTX
3 09-03-2019 133D6 DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
4 09-03-2019 133D6 DRUPA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
5 09-03-2019 133D6 DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
6 09-03-2019 133D6 DIOICUS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
7 09-03-2019 133D6 DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
8 09-03-2019 133D6 DISTIC DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
9 09-03-2019 133D6 DISTAL DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
10 09-03-2019 133D6 DIOIC DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
11 09-03-2019 133D6 DEC DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
12 09-03-2019 133D6 DRYAS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 8
Nombre de femelles : 4

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DRUPA DE LA BORDA D'URTX
 

DRUPA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX