P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 20-12-2017 ADET DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
2 2012-2017 ANNIE DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
3 20-12-2017 ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
4 2012-2017 ARTICA DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
5 20-12-2017 ARETA DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
6 2012-2017 ALBA DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
7 20-12-2017 ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
8 21-12-2017 ANETO DE L'EIXIDA - MPRIP. ARETA DE LA CANOVA - MPRIP
9 22-08-2017 ALBA DE LA FOU DE BOR - MPRIP. BURXATA PULIDA DE CASA HOSTAL - MPRIP
10 30-06-2017 125U5 URDOS DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
11 30-06-2017 125U5 USOZ DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
12 30-06-2017 125U5 UNARDE DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
13 30-06-2017 125U5 URSUYA DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
14 30-06-2017 125U5 URUENEA DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
15 30-06-2017 125U5 USCLAT DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
16 09-03-2019 133D6 DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
17 09-03-2019 133D6 DRUPA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
18 09-03-2019 133D6 DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
19 09-03-2019 133D6 DIOICUS DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
20 09-03-2019 133D6 DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
21 09-03-2019 133D6 DISTIC DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
22 09-03-2019 133D6 DISTAL DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
23 09-03-2019 133D6 DIOIC DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
24 09-03-2019 133D6 DEC DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
25 09-03-2019 133D6 DRYAS DE LA BORDA D'URTX. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 12
Nombre de femelles : 13

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


ANNIE DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ANNIE DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ANNIE DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ANNIE DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARBELLA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARETA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARETA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ARETA DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

ALNUS DE L'EIXIDA - MPRIP
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URUENEA DE LA BORDA D'URTX
 

URUENEA DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DÍSTICA DE LA BORDA D'URTX
 

DRUPA DE LA BORDA D'URTX
 

DRUPA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DRÒSERA DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIOICUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DIANTHUS DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTIC DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX
 

DISTAL DE LA BORDA D'URTX