P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 20-11-2019 138I6 INDI AKELA DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
2 20-11-2019 138I6 ILLIMANI DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
3 20-11-2019 138I6 IRAZ┌ DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
4 20-11-2019 138I6 ISTOR DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
5 20-11-2019 138I6 IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada). SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
6 20-11-2019 138I6 ITAMUT DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
7 20-11-2019 138I6 ISOETES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
8 20-11-2019 138I6 I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 5
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


INDI AKELA DE LA BORDA D'URTX
 

ILLIMANI DE LA BORDA D'URTX
 

IRAZ┌ DE LA BORDA D'URTX
 

IRAZ┌ DE LA BORDA D'URTX
 

ISTOR DE LA BORDA D'URTX
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

IRHIL DE LA BORDA D'URTX (Fada)
 

ITAMUT DE LA BORDA D'URTX
 

ITAMUT DE LA BORDA D'URTX
 

ITAMUT DE LA BORDA D'URTX
 

ITAMUT DE LA BORDA D'URTX
 

ISOETES DE LA BORDA D'URTX
 

ISOETES DE LA BORDA D'URTX
 

ISOETES DE LA BORDA D'URTX
 

ISOETES DE LA BORDA D'URTX
 

ISOETES DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX
 

I'HELIOS DE LA BORDA D'URTX