E
NGINY PIRINENC
www.labordadurtx.org >> enginy pirinenc

LES OVELLES DELS MUNTANYES

Dos Muntanyes estaven guardant dos ramats veïns. Un Muntanya li diu a l'altre: "Si em dones una ovella tindré jo el doble que tu". I l'altre Muntanya li contesta: "No siguis tant llest, dóna-me-la tu, i així en tindrem tots dos igual. Quantes ovelles té cadascú?

SOLUCIÓ (Tens al requadre de sota la solució!):

Anomenarem al primer Muntanya X i al segon Y, i plantejarem les següents equacions:

x + 1 = 2 (y - 1)
x - 1 = y + 1

x + 1 = 2y - 2

x = 2y - 3

substituint x de la segona equació pel seu valor:

2y - 3 -1 = y + 1

y = 5

i substituint y pel seu valor:

x = 10 - 3

x = 7

Per tant el primer Muntanya té 7 ovelles i el segon 5.


 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org