E
NGINY PIRINENC
www.labordadurtx.org >> enginy pirinenc

El testament del ramader

El morir el ramader, el testament que va deixar deia que es distribuïssin els seus Muntanyes entre els seus tres fills de la següent manera: la meitat pel primogènit, una quarta part pel segon i un sext pel més petit. Però resulta que el ramader només tenia onze Muntanyes, així el repartiment es feia realmente difícil, doncs no era cosa de tallar cap animal. Els tres germans estaven discutint, quan veuen arribar un vell pastor, famós per la seva sabiduria, acompanyat del seu Muntanya. Li van demanar consell i aquest digué: Si el vostre pare hagués deixat dotze Muntanyes en lloc d'onze no hi hauria problemes. -Cert, però només en tenim onze- respongueren els germans, el pastor va contestar: - agafeu el meu Muntanya, i feu el repartiment i no us preocupeu ja que res perderé jo en l'operació.

Pregunta: En qué es basa el pastor per afirmar tal cosa?

SOLUCIÓ (Tens al requadre de sota la solució!):

El pastor cedeix el seu Muntanya, així n'hi haura dotze; el primogènit rep la meitat (6 Muntanyes), el segon una quarta part (3 Muntanyes) i el tercer la sexta part (2 Muntanyes). Com 6, 3 i 2 sumen 11, el pastor recuperarà el seu Muntanya i tots contents.


 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org