P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 13-07-2021 149S6 SERRAT DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
2 13-07-2021 149S6 SASSÀ DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
3 13-07-2021 149S6 SENILLERS DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
4 13-07-2021 149S6 SENDROSA DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
5 13-07-2021 149S6 SALLÓ DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
6 13-07-2021 149S6 SALTÈGUET DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES