P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 13-07-2021 149S6 SERRAT DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
2 13-07-2021 149S6 SASSÀ DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
3 13-07-2021 149S6 SENILLERS DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
4 13-07-2021 149S6 SENDROSA DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
5 13-07-2021 149S6 SALLÓ DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
6 13-07-2021 149S6 SALTÈGUET DE LA BORDA D'URTX. DIOIC DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


SERRAT DE LA BORDA D'URTX
 

SASSÀ DE LA BORDA D'URTX
 

SENILLERS DE LA BORDA D'URTX
 

SENDROSA DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SALTÈGUET DE LA BORDA D'URTX