P
ROJECCIÓ DELS MUNTANYES DE LA BORDA D'URTX ARREU DEL MON
www.labordadurtx.org >> cadellades >> projecció

Gràfiques numèriques de la distribució dels Muntanyes de la Borda d'Urtx:

      Estadísitques

      Estadísitques

Llistat de gossos ordenats alfabeticament
 


Llistat de fotografies ordenades per ordre d'inserció

LLONG DE LA BORDA D'URTX
Laura Sánchez
Collbató (Barcelona)
CH. MOIXA DE LA BORDA D'URTX
Joan Ferrer
Urtx (Girona)
CH. DOSSAU DE LA BORDA D'URTX
Enrique Lluria
Barcelona
MENDI DE LA BORDA D'URTX
Markel García
Portugalete (Bizkaia)
LLURRI DE LA BORDA D'URTX
Armand Flaujat
Bor (Lleida)
LITEROLA DE LA BORDA D'URTX
Joan Ferrer
Urtx (Girona)
JAU DE LA BORDA D'URTX
Joan Ferrer
Urtx (Girona)
JAÇA DE LA BORDA D'URTX
Joan Ferrer
Urtx (Girona)
HARLÉ DE LA BORDA D'URTX
Rafel Cabastany
Barcelona
HOUNTS DE LA BORDA D'URTX
Laura Tomiati
Villadeati (Itàlia)
FORCANADA DE LA BORDA D'URTX
Emilio Molina
Madrid
D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
Joan Ferrer
Urtx (Girona)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51