P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 30-06-2009 067O3 OREDÓN DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
2 30-06-2009 067O3 O'NUK DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
3 30-06-2009 067O3 OULE DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
4 30-06-2009 067O3 OURREC DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
5 30-06-2009 067O3 ORNA DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
6 02-04-2010 075X3 XOT DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
7 02-04-2010 075X3 XIPELL DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
8 02-04-2010 075X3 XISCA DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
9 02-04-2010 075X3 XIMBLA DE LA BORDA D'URTX. USSEL DE LA BORDA D'URTX
10 03-04-2015 108E5 ESCADARCS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX
11 03-04-2015 108E5 ESTAVAR DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX
12 03-04-2015 108E5 ESTOLL DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 9
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


O'NUK DE LA BORDA D'URTX
 

O'NUK DE LA BORDA D'URTX
 

O'NUK DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

OULE DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XOT DE LA BORDA D'URTX
 

XIPELL DE LA BORDA D'URTX
 

XIPELL DE LA BORDA D'URTX
 

XIPELL DE LA BORDA D'URTX
 

XISCA DE LA BORDA D'URTX
 

XISCA DE LA BORDA D'URTX
 

XIMBLA DE LA BORDA D'URTX
 

XIMBLA DE LA BORDA D'URTX
 

XIMBLA DE LA BORDA D'URTX
 

XIMBLA DE LA BORDA D'URTX
 

ESCADARCS DE LA BORDA D'URTX
 

ESCADARCS DE LA BORDA D'URTX
 

ESTAVAR DE LA BORDA D'URTX
 

ESTAVAR DE LA BORDA D'URTX
 

ESTOLL DE LA BORDA D'URTX
 

ESTOLL DE LA BORDA D'URTX